088 0640 456
info@olietekoop.nl

Ruilen en herroepingsrecht


Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie, mits deze in ongeopende verpakking retour wordt gezonden.

Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Olietekoop.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Koper aan Olietekoop.nl betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.Heeft u vragen?
Ik help u graag!Bel dan direct 088 0640 456 of mail ons op info@olietekoop.nl